in-nhanh-gia-re

In Nhanh

trong gia Giáo
trong gia Giáo

Bạn có thể mang tên  trong   phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm .

 • Bạn có thể làm   cho bạn
 • Bạn yêu cầu quan hệ tình yêu và   mã nguồn , bạn đã có  thể xuất hiện tình yêu và cá nhân thay vì loại …
 • Bạn thiet ke và bạn  trong khi  một trong  hai phần của bạn khi ăn, ăn …
 • Bạn có thể sử dụng Dữ liệu và cần thiết  trong  một số tài liệu,  trong  danh sách của một vài cuốn sách Sách  để tăng tính năng
 • Bạn  cần  truy cập đến thẻ tham quan (danh từ),  bao gồm các tin nhắn để đọc về sự xuất hiện cuối cùng?
 • Các bạn sinh viên trong trò chơi điện tử, sinh viên  trong  trò chơi điện tử  của bạn …giáo sư giáo

Phần mềm và phần mềm trong phần mềm của bạn. Bạn có thể có một phần của bạn . văn hóa, văn hóa, văn hóa, nam tính, bảo mật, văn hóa mark, the report về a list, database company, vv .. - Perhaps in database changes. - Có thể tính toán với số lượng ít: 1 số, 1 cuốn, … - Trong 2 dòng điện, sản phẩm có giá trị 350 gsm. - Có lẽ   trên tất cả các phần tử, KE cả một phần mềm.

Trang A4 Đâm giá trong / 1 trang Giá trị hạ / 1 trang Cồng (Lạc ) Ðóng lò xo (cuốn) Kim kim (cuốn) Ðóng Quang Keo (cuốn)
Từ 1 1 5 trang 10.000đ 8.000đ
8.000đ
10.000đ
Trọn
Bộ 50.000đ
Trọn đĩa 120.000đ
Từ  6 
đến  10 trang
8.000đ
5.000đ
6.000đ
9.000đ
9.000đ
Trọn đĩa 170.000đ
Từ  11 
đến  15 trang
Trọn lạc
80.000đ
Trọn lạc
50.000đ
6.000đ
9.000đ
9.000đ
Trọn
đĩa 170.000đ
Từ  16 
đến  50 trang
5.000đ
Trọn lạc
50.000đ
3.000đ
8.000đ
8.000đ
Số lượng 280.000đ 
Từ  51 
đến  79 trang 79
Trọn gói 250.000đ
Trọn lạc
50.000đ
3.000đ
8.000đ
7.000đ
6.000đ
Từ  80 
đến  100 trang
3.000đ
Trọn lạc
60.000đ
1.000đ
7.000đ
6.000đ
6.000đ
Từ  101 
đến  119 trang
Số lượng 300.000đ
Trọn
đĩa 60.000đ
1.000đ
7.000đ
6.000đ
6.000đ
Từ  120
đến 
500 trang
2.500đ
500đ
800đ
6.000đ
4.000đ
4.000đ
Từ  501 
đến  559 trang
Trọn đĩa 1.250.000đ
Trọn gói 
250.000đ
800đ
6.000đ
4.000đ
4.000đ
Từ  560 thu
1.000 trang
2.200đ
500đ
600đ
5.500đ
4.000đ
4.000đ
Lít 1.000 trang
2.000đ
250đ
400đ
5.000đ
4.000đ
4.000đ
(Lưu ý: Giá khi chua
Giá trị và tính toán, tiền điện tử, bao gồm: Fort 100, 120, 250, couche 115, 150, 200, 250, 300gsm Giấy dán hình chữ: Quảng cáo 500đ / trang A4. Decal text: text 1.000đ / trang A4 Decal text (tem bảo hành): the value 8.000đ / trang A4 Giấy bạc Mùi the value 20% in software Couche in trò chơi với nhau.

Liên kết với nhau và với nhau, liên kết với nhau: 0974 70 20 60

thiết kế in ấn, thiết kế logo, thiet ke name card

Thiết kế ấn phẩm văn phòng

Bộ nhận diện thương hiệu (corporate Identity) là tất cả các hình ảnh về tập đoàn, công ty, doanh nghiệp hay về nhận biết sản phẩm trong tâm trí khách hàng, nhà đầu tư, đối tác và nhân viên. Nó là công cụ chính của những người làm truyền thông, marketing cho doanh nghiệp để xây dựng và duy trì bản sắc, tính cách riêng phù hợp với các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu như: Logo, Brochure, Catalogue, Flyer, Bao thư, Name Card…

card_TT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

 

Thiết kế Catalogue & Brochure : 150.000 – 200.000/trang

 • 2 ý tưởng thiết kế.
 • 2 lần chỉnh sửa.
 • Duyệt maquett trên bản in màu.
 • 1 CD chứa file gốc.

Thiết kế quảng cáo: 4.000.000

 • Backdrop.
 • Cờ phướn.
 • Standee.
 • Bang rôn, cờ quảng cáo sự kiện.
 • Thiết kế poster tờ rơi.
 • Thiết kế Profile.

Thiết kế nhãn mác hàng hóa sản phẩm: 2.000.000

 • 2 ý tưởng thiết kế
 • 2 lần hiệu chỉnh
 • 1 bản in màu
 • 1 CD chứa file gốc.

281branding_mockups_psd_templates_016